Datuak babestea

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez (LSSI-CE), DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk adierazten du www.lakarola.com webgunearen titularra dela. Lege horren 10. artikuluan ezarritako baldintzak betez, honako hauek dira elkartearen datuak:
Webgune honen titularra da DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEA, IFK G95207783, helbide soziala honako hau duena: Deusto Hotela, Francisco Macía 9, Bilbo BIZKAIA; Merkataritza Erregistroan inskribatua (………… liburukia, ……………… folioa, ………………….. orria eta ………………….. inskripzioa).
Enpresarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: asociacionhotelera@destinobilbao.com

Erabiltzailea eta erantzukizunen araubidea

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAren webgunera sartzeak eta erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen du. Ondorioz, hemen ezarritako erabilera baldintza guztiak onartzen dira, kasuan kasu nahitaez bete beharreko araudiaren aplikazioa gorabehera.

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAren webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari ematen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea ondo erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun horren barruan daude:

– Erabiltzaileak emandako informazioen egiazkotasuna eta zilegitasuna, DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk webgunearen eduki edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeko ematen dituen inprimakietan.

– DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk eskainitako informazioa, zerbitzuak eta datuak erabiltzea baldintza hauen, Legearen, moralaren, ohitura onen edo ordena publikoaren aurka, edo inoren eskubideei edo webgunearen funtzionamenduari kalte egiteko moduan.

Esteken politika eta erantzukizun salbuespena

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk ez du erantzukizunik izango bere webguneko esteken bidez eskura daitezkeen webguneen edukietan, eta jakinarazten du ez dituela inola ere kontrolatuko sareko beste webgune batzuen edukiak.

Era berean, ez ditu bermatuko esteken bidez eskura daitezkeen eta bere jabetzakoak ez diren webguneen erabilgarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna.

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk adierazten du behar diren neurri guztiak hartu dituela bere webguneko erabiltzaileei webgunea erabiltzean kalterik ez eragiteko. Ondorioz, DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk ez du bere gain hartuko erabiltzaileak Interneten nabigatzeagatik izan ditzakeen kalteen erantzukizuna.

Aldaketak

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk eskubidea izango du egoki iruditzen zaizkion aldaketak egiteko bere webguneko edukietan, aldez aurretik abisatu gabe. Bai webgunearen edukiei bai hura erabiltzeko baldintzei dagokienez, edota kontratazio baldintza orokorrei dagokienez. Aldaketa horiek egin ahal izango dira bere webgunearen bidez, zuzenbidean onargarria den edozein modu erabilita, eta nahitaez bete beharko dira webgunean argitaratuta dauden bitartean, beste aldaketa batzuek aldatu arte.

Datuen babesa

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoak (DBLO) ezarritakoaren arabera, DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk bere webguneko erabiltzaileei jakinarazten die enpresak bildutako datu pertsonalak, bere webgunean dauden inprimakien bidez, fitxategi automatizatu batean sartuko direla, elkartearen erantzukizunpean, bi aldeen arteko konpromisoak erraztu, bizkortu eta bete ahal izateko.
Era berean, DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk jakinarazten du aukera dagoela datuetara sartzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, helbide honetara idatziz: Deusto Hotela, Francisco Macía 9 – 48014 Bilbo, BIZKAIA.

Erabiltzaileak DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAri aurkakoa adierazi ezean, elkarteak ulertuko du erabiltzaileak konpromisoa hartzen duela datuetan eginiko edozein aldaketa jakinarazteko eta baimena duela haren datuak erabiltzeko, bi aldeen arteko harremana fidelizatze aldera.

Jabetza intelektuala

Testu eta irudi guztien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, baita webgunea aurkeztu eta muntatzeko baliabide eta moduenak ere, DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEArenak dira, berez edo lagapen hartzaile gisa. Beraz, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta aplikatuko zaie bai Espainiako eta Europar Batasuneko alor honetako araudia, bai Espainiak alor honetan sinatutako nazioarteko tratatuak.  

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko legea betez, berariaz debekatuta dago DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAren webguneko eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jartzea eta erabiltzea, elkartearen berariazko baimenik gabe.

Lege ekintzak, legeria aplikagarria eta jurisdikzioa

DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAk beretzat gordetzen du bere webgunea eta edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egoki iritzitako ekintza zibil edo penalak aurkezteko ahalmena.

Erabiltzailearen eta zerbitzu emailearen arteko harremana izango da Espainian indarrean dagoen araudiaren araberakoa. Edozein eztabaida sortuz gero, arbitraje pean jarri ahal izango dituzte beren gatazkak alderdiek, edo jurisdikzio arruntera jo ahal izango dute, jurisdikzioari eta eskumenari buruzko arauak betez. DESTINO BILBAO HOTEL KALITATE TURISTIKOA ELKARTEAren helbidea Bizkaian dago.